Σύλλογος Πολιτών Πυλαίας «Η ΠΥΛΗ »

καμία εικόνα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19-3-2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ <ΠΥΛΗ>

 

Σήμερα 19-3-2011 στη έκτακτη  Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου,αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου ως εξής :

Το άρθρο 1 από

ΑΡΘΡΟ   1

Ίδρυση- Επωνυμία- Έδρα- Σφραγίδα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών Πυλαίας» και διακριτικό τίτλο «Η Πύλη» με έδρα το δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος έχει δική του στρόγγυλη σφραγίδα, που φέρει στο κέντρο μια καστρόπορτα του τείχους της Θεσσαλονίκης και κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου.

 

Γίνεται ΑΡΘΡΟ   1

Ίδρυση- Επωνυμία- Έδρα- Σφραγίδα

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών Πυλαίας» και διακριτικό τίτλο «Η Πύλη» με έδρα το δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος έχει δική του στρόγγυλη σφραγίδα, που φέρει στο κέντρο μια καστρόπορτα του τείχους της Θεσσαλονίκης και κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου.

 

Το άρθρο 3 παράγραφος 8 από

 

8.Η έκδοση εντύπων, η δημιουργία ιστοσελίδας, η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η προβολή ταινιών, η παραγωγή ενημερωτικού υλικού, η ανάδειξη του έργου πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων .

 

Γίνεται

8.Η δημιουργία ιστοσελίδας,με ενημερωτικό χαρακτήρα για τα μέλη, η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα μέλη, η προβολή ταινιών σχετικών με τους σκοπούς του Συλλόγου, η παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τα μέλη χωρίς αμοιβή, η ανάδειξη του έργου πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων .

 

Το άρθρο 3 παράγραφος 9 από

9.Ο σχεδιασμός ,η πρόταση και η υλοποίηση προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς του Συλλόγου που χρηματοδοτούνται από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Οργανισμούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. .

 

Γίνεται

9.Η συμμετοχή σε προγράμματα  συναφή με τους σκοπούς του Συλλόγου που χρηματοδοτούνται από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Οργανισμούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. .

 

 

 

Το άρθρο 5 από

ΑΡΘΡΟ  5

Υποχρεώσεις μελών

 

Όλα τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται:

α) να καταβάλουν το ποσό των 10 Ευρώ για δικαίωμα εγγραφής,

β) να καταβάλουν το ποσό των 50 Ευρώ της ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους,

γ) να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δυνατότητα να αναπροσαρμόζει με απόφασή του τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής,

δ) να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου

Γίνεται

Υποχρεώσεις μελών

 

Όλα τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται:

α) να καταβάλουν το ποσό των 10 Ευρώ για δικαίωμα εγγραφής,

β) να καταβάλουν το ποσό των 25.00 Ευρώ της ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

γ) να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δυνατότητα να αναπροσαρμόζει με απόφασή του τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής,

δ) να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

 

Το άρθρο 16 από

 

ΑΡΘΡΟ 16

Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου

Την  τροποποίηση του Καταστατικού και τη  διάλυση του Σωματείου αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση με απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). Σ’ αυτή την περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο Δήμο Πυλαίας.

 

Γίνεται

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου

Την  τροποποίηση του Καταστατικού και τη  διάλυση του Σωματείου αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση με απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). Σ’ αυτή την περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται σε Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα,

στο παιδικό χωριό S.O.S Θες/νίκης.

Στείλτε την καταχώρηση σε φίλο σας μέσω email Στείλτε και διάδωσε την δράση του συλλόγου μας με την καταχώρηση
<<Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19-3-2011>>
σε φίλο σας μέσω email, για να ενημερωθεί και αυτός
:::Βοήθησε διαδίδοντας τον Σύλλογος Πολιτών Πυλαίας «Η ΠΥΛΗ »:::

βαθμολογείστε την

1.0 με άριστα το 10 (2 ψήφοι )
Αυτή η σελίδα έχει προβληθεί 1741 φορές.